cebeoisiclimate

Binnen de steeds strenger wordende EPB-regelgeving wordt de keuze van ventilatiesyteem, verwarmingsoplossing en productie van sanitair warm water heel belangrijk.

Ventilatie

Ventileren is een vaststaand begrip geworden als het over nieuwbouw gaat, dit zowel in woongebouwen als niet-woongebouwen. De steeds strenger wordende regelgeving inzake energie-efficiëntie en isolatie van gebouwen verplicht de bouwheer een performant ventilatiesysteem te installeren dat een gezond binnenklimaat moet garanderen. Bij deze installatie is er de keuze tussen verschillende systemen die er, deels mechanisch tot volledig mechanisch, voor zorgen dat verse, gefilterde lucht het gebouw binnenstroomt en vervuilde lucht wordt afgevoerd.

Verwarming

Binnen de EPB-regelgeving is de keuze van de juiste verwarmingsoplossing ook van belang. De klassieke elektrische verwarming bestaat nog steeds en kan onder bepaalde omstandigheden nog toegepast worden. Echter wordt er steeds meer gekozen voor een energie-efficiënte oplossing door de installatie van een warmtepomp. Deze oplossing maakt gebruikt van de omgevingstemperatuur of, bij de meer performante installaties, van grondwarmte.

Sanitair warm water 

Voor de productie van sanitair warm water kan nog gebruik gemaakt worden van een klassieke oplossing zoals een elektrische boiler. Ook hier wordt echter steeds meer de keuze gemaakt voor een energiezuinige oplossing zoals een warmtepompboiler. Deze maakt gebruik van de warmtepomptechnologie voor de productie van warm water.
Zonne-energie kan uiteindelijk ook een bron zijn voor de productie van warm water. Bij deze oplossing wordt het water verwarmd via zonnecollectoren op het dak en zo opgeslagen in een buffervat.

Een evolutie van al deze oplossingen is het hybride systeem. Hierbij worden warmtepomp en ventilatie binnen éénzelfde oplossing gebouwd, ondersteund door een kleine gaswandinstallatie. Deze totaaloplossing zorgt zo voor geventileerde lucht, verwarming tot zelfs sanitair warm water.

Select the type of virtual application center