cebeoisienergy

De steeds strenger wordende EPB-regelgeving verplicht bouwheren om bij elke nieuwbouw een installatie voor regeneratieve energie te voorzien.

Een vrij toegankelijke oplossing hiervoor is het plaatsen van photovoltaïsche panelen of zonnepanelen. Deze installatie zorgt voor de productie van elektriciteit waardoor de gebruiker voor een belangrijk deel onafhankelijk wordt van het elektriciteitsnet.

Naast de productie van energie wordt de focus steeds meer gelegd op het eigen verbruik van die energie. Dit kan door het opslaan van de opgewekte energie in een batterijsysteem.

Select the type of virtual application center