cebeoisisecurity

Inbraken (al dan niet met geweld), homejacking, carjacking, slachtoffers door brand, enz. komen vandaag steeds vaker voor.

De vraag naar de beveiliging van woningen en gebouwen kent hierdoor een zeer sterke groei. Bewoners willen zich veilig voelen en willen hun eigendommen bewaakt zien. Gebruikers van gebouwen willen zich dan weer veilig voelen in geval van brand want tijdige verwittiging bij rook en brand kan heel wat levens of bezittingen redden.

Onder security vallen drie toepassingen.

  • Camerabewaking. Dit zijn oplossingen voor camerabeveiliging rond en in de woning of het gebouw.
  • Inbraakdetectie. Dit zijn oplossingen voor inbraakbeveiliging rond en in de woning of het gebouw.
  • Branddetectie. Dit zijn oplossingen voor de detectie van brand en rook.
Select the type of virtual application center