Productgroepen bij warm water

De productie van sanitair warm water kan gebeuren door middel van:

  • Een elektrische boiler
  • Een warmtepompboiler
  • Een zonneboiler

Elektrische boiler

Een elektrische boiler is een goedkope en makkelijk te installeren oplossing voor de productie van warm water. Er kan gekozen worden voor een voorraadboiler waarbij een bepaalde voorraad warm water wordt opgeslaan in een boilervat of een doorstromer waarbij het water wordt verwarmd tijdens het doorstromen in het toestel.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler onttrekt warmte uit de ventilatielucht of omgevingslucht van de woning en gebruikt deze warmte vervolgens om het water te verwarmen.

Zonneboiler

Een zonneboiler haalt de energie voor het verwarmen van het sanitair water uit de zon door middel van zonnecollectoren op het dak. Er is enerzijds keuze tussen vlakke zonnecollectoren en vacuüm collectoren en daarnaast tussen verschillende uitvoeringen en volumes van boilervaten.

Select the type of virtual application center