Zonnepanelen

Wat zijn zonnepanelen

Een zonnepaneel of PV-paneel is een groepering van zonnecellen die licht kunnen omzetten in elektriciteit.

Waarom zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen heeft een aantal voordelen:

  • Dankzij zonnepanelen wordt er gratis elektriciteit geproduceerd waarmee een gezin geheel of gedeeltelijk kan voorzien in de eigen energiebehoefte.  Hierdoor is er minder of geen elektriciteit meer nodig van het elektriciteitsnet en wordt er bespaard op de energiefactuur.
  • Het gebruik van zonnepanelen om energie op te wekken kent geen uitstoot van schadelijke stoffen zoals wel het geval is bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Zonnepanelen dragen dus hun steentje bij om de hoeveelheid CO2 in de lucht terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te vertragen.

Hoe werken zonnepanelen?

Zelfs in ons klimaat is zonlicht een rijke energiebron die overvloedig aanwezig is. Met PV-panelen wordt zonlicht opgevangen en als elektrische energie (gelijkspanning) beschikbaar gesteld. Hoe meer zonlicht een PV-installatie kan opvangen, hoe meer energie deze kan afgeven.

Het elektrisch vermogen van een PV-installatie wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp) en is het elektrisch vermogen dat een PV-module maximaal kan afgeven als:

  • Ze belicht wordt met 1000 W lichtenergie per m2.
  • De omgevingstemperatuur 25 °C bedraagt.
  • Het lichtspectrum overeenkomt met een luchtmassa (A.M.) van 1,5.

In deze ideale configuratie zorgt een PV-installatie van 1000 Wp voor ongeveer 850 kWh aan elektriciteit per jaar.

De opgewekte energie is gelijkspanning en dient door een omvormer omgezet te worden naar bruikbare wisselspanning.

De uitgangsspanning van de omvormer wordt meestal gekoppeld aan het lokale laagspanningsnet. Bij heel grote installaties kan de PV-installatie ook aan het middenspanningsnet gekoppeld worden.

Synergrid C10/11

Om de netkoppeling aan het middenspanningsnet bij grote PV-installaties te mogen maken, moet voldaan worden aan specifieke technische voorschriften voor decentrale productie-installaties die in parallel werken met het distributienet, namelijk de Synergrid C10/11 regelgeving.

Synergrid is de federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas in België.

Select the type of virtual application center